Adina Almén och Annica Danielsson Almén

"Dygnsrytm"

31/1-15/2 2015Vernissage 31 januari 12-17

Öppettider: ons-fre kl 12-16, lör-sön kl 12-17

Utställningen ”Dygnsrytm” är en dialog mellan konstnärerna Adina Almén
och Annica Danielsson Almén. Tillsammans utforskar de ämnen som tidens gång,
sömn cykler och livets skörhet och förgänglighet.
Annica visar bilder blästrade på glas samt skulpturer i keramik.
Adina har under drygt 2 månader virkat en bild om dagen och satt samman som en textil dagbok. Hon visar även teckning och videoinstallation.