BEYOND UTMARKER

Ateljéföreningen Hospitalet

Skulptur, teckning, måleri, ljud, text

18 maj – 2 juni 2019
VERNISSAGE 18 maj kl. 12–16, performance med Tomas Bodén och Thommy Wahlström kl. 15.

Öppettider: ons–fre kl. 15–19, lör–sön kl. 12–16. Visningar i samarbete med Studiefrämjandet.

En utställning med medlemmar från ateljéföreningen Hospitalet i Uppsala: Eva Björkman, Tomas Bodén, Anna Glantz, Tam Hare, Maria Nöremark och Thommy Wahlström.

Utmarkerna ligger i utkanten av det som är nära, välkänt eller väldefinierat. När vi tar oss igenom och bortom utmarkerna hamnar vi i något annat. I ytterkanten sker övergången – detta kan gälla såväl geografiskt som i tanken. Det område som för den ena är okänt, kan för någon annan vara välkänt. Mycket beror på utgångsläge och perspektiv.

I ”Beyond Utmarker” undersöker konstnärerna olika utmarker och övergångar. Genom samtal har de funnit både gemensamma beröringspunkter och angreppssätt – men även tagit sig bortom sina egna arbeten och in i varandras tanke-, bild- och ljudvärldar. Verklighet blir fiktion, teckningar övergår i ljud, historiska fragment möter nutid och gränsen för vad som är förnimbart eller begripligt behandlas i flera av verken. Titeln ”Beyond Utmarker” kan också ses som en beskrivning av det konstnärliga arbetet som ofta pågår strax bortom det vi fullt ut förstår.

Utställningen innehåller skulptur, teckning, måleri samt ljud- och textbaserade verk. Under vernissagen kommer också ett performance att framföras live.