Bagateller

- från musik till konst

25/4- 10/5 2015Vernissage 25 april 12-17.

Öppettider: ons-fre kl 12-16, lör-sön kl 12-17

Gudrun Westerlund – teckning/blandteknik
Olle Pott – glas
Ola Lagström – tadelakt/mosaik
Karin Westman – glas/mix media
Håkan Blomqvist – glas/mix media
Christina Flodmark – akvarell
Margareta Fundelius – grafik/ blandteknik
Rolf Anderzon – foto
Kajsa Willemark – objekt/blandteknik
Eva Källander – foto/bildspel
Varje konstnär har valt ett musikstycke som kopplas samman med konstverket genom att
betraktaren kan lyssna i hörlurar, vid respektive verk. Musiken har ännu inga namn utan varje
konstnär får namnge sitt verk och sitt valda musikstycke. Deltagarna är inbjudna av Håkan Almkvist och alla har konsten som yrke eller som bisyssla. Det är en löst sammansatt grupp som känner varandra och med ett gemensamt intresse av konst och kreativt skapande i olika former.

Idéen till utställningen bygger på att en konstform kan föda nya idéer och inspiration till att skapa
helt andra konstformer. Varje deltagare har varit fri att uttrycka sig utifrån sina egna intryck och sina
valda uttrycksmedel.

Håkan Almkvist – multiinstrmentalist och kompositör med sitar, tabla, gitarr, bas och keyboard som
huvudinstrment. Komponerar instrumental musik inom olika genrer från elektronisk musik, artrock
till indisk musik, orientalisk fusion och stämmningsmusik som till det här projektet.

6 maj kl 19.00
SAMTAL PÅGÅR – SLOW MUSIC ….SLOW ART

Hur lyssnar du på musik?
Hur tittar du på konst?

Kom och upptäck på vilket sätt musik kan påverka din upplevelse av konst!
Möt även musikern och konstnärerna bakom utställningen Bagateller, i ett samtal om musik som inspiration.