Cecilia Ingards

”Diffusa minnen från barndomen”

Måleri

12/3- 27/3 2016VERNISSAGE 12 mars 12-17

Öppettider: ons-fre kl 12-16, lör-sön kl 12-17 Visning kl 14 vid öppethållande

”Diffusa minnen från barndomen” är en utställning bestående av Cecilia Ingards målningar.
Barndomens minnen förändras med tiden. Vissa minnen kommer även att suddas ut, och
vissa minnen förstärks med hjälp av fragment och avbildningar från dåtiden.