EVA JONASSON, YLVA DAHLMAN

"Överblivet och perfekt"

Textil, måleri

2 – 17 februari 2019VERNISSAGE 2 februari kl. 12–16

Öppettider: ons–fre kl. 15-19, lör–sön kl. 12–16.

Konstnärerna Eva Jonasson och Ylva Dahlman känner inte varandra sedan tidigare och har därför undersökt vad som är gemensamt i deras teman och vad som är unikt.

Ylva Dahlman strävar efter att hitta och uppehålla sig i det flöde där det oväntade visar sig.  Det innebär att hitta redskap att ta sig dit och verktyg att stanna kvar. Sådant som genom uppfostran, självkritik samt omgivningens förväntningar och ideal förminskar handlingsutrymmet omprövas och konfronteras gång på gång.

Eva Jonasson letar efter det till synes ointressanta och förbisedda. Hon utgår från förändringar, med exempel från naturen. De kan vara såväl lineära, positiva eller negativa som en del av en cirkulär rörelse. En bild ger nya bilder, med nya innebörder.

Det gemensamma är båda konstnärernas uppfattning att inget är stilla och att allt kan skifta riktning i varje punkt. Upplevda mönster och tecken påverkar varandra i och genom bilderna. På så vis bidrar de med en ny betydelse. Det som verkar överblivet får nytt liv. Det som förefaller perfekt visar sig inte vara färdigt.

Både Eva Jonasson och Ylva Dahlman är nya medlemmar i Uppsala Konstnärsklubb.