EXIst

Ett ord och bildprojekt med unga asylsökande.

Under ledning av konstnärerna Kajsa Haglund och Ali Ardalan med stöd av kultur och bildning, region Uppland.

28 januari- 5 februari 2017Vernissage 28 /1 klockan 12 - 16

OBS! Öppet on-fr 16-19, lö-sö 12-16, Visning vard. kl.17, helg kl. 14

Ett ord och bildprojekt med unga asylsökande. Under ledning av konstnärerna Kajsa Haglund och Ali Ardalan med stöd av kultur och bildning, region Uppland.

De har arbetat på två boenden för ensamkommande ungdomar i åldrarna 16-18 år. Både flickor och pojkar. Ett boende i Östhammar och ett boende i Uppsala.