Fernando Garrido

Målningar

15-30/3 2014Vernissage

Lördag den 15 mars kl 12 -17, Öppet: onsd - fred kl 12 - 16, lörd - sönd kl 12 - 17

Uppsala konstnärsklubb presenterar i samarbete med Edsvik Konsthall

målaren Fernando Garrido från Mexico.

 

“Att komma till insikt är att blottlägga det ockulta. Det osynliga. Att låta det mörka, fördolda och mystiska komma ut i ljuset. Gester och miner, hållningen och kroppsspråket ger uttryck för det vi inte kan säga med ord. Tankar och hemliga känslor som vi gömmer i vårt innerstas mest hemliga rum, avslöjas undermedvetet då vi plötsligt står inför en okänd, överraskande eller oväntad situation. I magiska förhållningssätt, ceremoniella riter, drömmar och barns lek finns en gemensam nämnare som hjälper mig att söka och finna svar på allt det okända som livet och döden ställer oss inför: att veta hur allt kommit till, vår relation till det som omger oss; människor, ting, tankar, känslor och de reaktioner som känslorna framkallar.

Likt surrealisterna vill jag låta mitt måleri vara så fritt och spontant som möjligt. Jag vill låta det träda fram och leda till en insikt. Låta mitt arbete tala till mig, kräva av mig, leka med mig, vara roligt… Om tavlan är tyst och inte säger mig något, inte vill tala till mig och det inte skapas en kommunikation mellan oss, då lämnar jag den. Måhända möts vi en annan dag och har något att avslöja för varandra.”

Fernando Garrido, juli 2007

Fernando Garrido är född 1955 i Mexico City. Bor och är verksam i Mexico City.

Samtal Pågår i Å-Huset den 19 mars kl 19:00

Ricardo Donoso, chef för Edsvik Konsthall, berättar om magisk realism i konst och litteratur.