FREDENS KONST

25/10- 9/11 2014Vernissage 25 oktober 12-17.

Öppettider: ons-fre kl 12-16, lör-sön kl 12-17

Konstnärer och författare i samarbete
– en utställning kring begreppet fred

Hösten 2013, för drygt ett år sedan, konkretiserades idén om ett samarbete mellan Uppsalas konstnärer och författare, då Uppsala konstnärsklubb och Uppsala författarsällskap bjöd in medlemmar i de båda föreningarna till att gemensamt genomföra en gränsöverskridande utställning. Med det nationella fredsåret 2014 i sikte, kom temat för utställningen snart att handla om begreppet fred. Utgångspunkten var att en konstnär och en författare skulle samarbeta om ett eller flera verk.

Så, vad handlar fred om? I den här utställningen ger nio konstnärer och åtta författare, totalt åtta konstellationer, sin syn ur ett konstnärligt perspektiv.

Utställningen arrangeras av Uppsala konstnärsklubb och Uppsala författarsällskap i samarbete.

Medverkande konstnärer och författare vill härmed särskilt tacka Maj Britt Theorin som inviger utställningen officiellt samt Landstinget i Uppsala län/Kultur och bildning och Fredens Hus för support.

Tack också till Sergio Peréa Jerez för excellent arbete med hängning av utställningen.

Program under utställningsperioden

Lördag 25 oktober
Vernissage med officiell invigning kl 13:00 förrättad av Maj Britt Theorin

Onsdag 29 oktober
Samtal Pågår ”Om Fredens konst – medverkande konstnärer och författare berättar”.
Åhuset kl 19:00

Söndag 2 november
Barbro Werkmäster och Silja Karlsson berättar om sitt gemensamma verk i utställningen.
Åhuset kl 14:00

Onsdag 5 november
Samtal Pågår ”Om konst, skrivande och fred.”
Med konstnären Madeleine Hatz och författaren/poeten Bob Hansson.
Åhuset kl 19:00

Fler programpunkter kan tillkomma…