GIJS WEIJER

"Krumelur"

Teckning, skulptur

12–27 oktober 2019VERNISSAGE 12 oktober kl. 12–16

Öppettider: ons–fre kl. 15–19, lör–sön kl. 12–16. Visningar i samarbete med Studiefrämjandet.

”På något konstigt sätt är det möjligt att rita utan att en märker det.
Det kan hända att man ritar något medan man pratar i telefon.
Efteråt upptäcker en att man under samtalet har gjort en krumelur.”
– Gijs Weijer

I en serie nya tuschteckningar, och en skulptur, undersöker Gijs Weijer var gränsen går mellan det medvetna och det omedvetna. Det tog många timmar för Weijer att skapa de detaljrika teckningarna och under arbetsprocessen vandrade hans tankar ibland i väg. I dessa stunder ritade Weijer utan att märka det. Ibland använde han även en väckarklocka för att sluta rita.

Gijs Weijer är född 1976 i Amsterdam och verksam i Sverige sedan 2006. Han är utbildad vid konsthögskolan AKI ArtEZ i Enschede (Holland) och Falmouth College of Arts (Storbritannien). De senaste åren har Gijs Weijer framförallt arbetat med offentliga gestaltningar för exempelvis allaktivitetshuset Allis i Uppsala (verket ”Get a grip”) och sportcentret Lärkan i Sala (ljusverket ”Tillsammans”). Han tilldelades Uppsala kommuns kulturstipendium 2018.

// www.gijsweijer.com
// Instagram: @gijs_weijer