Å-Huset


Våren 2020 flyttade Uppsala Konstnärsklubb ut ur Å-huset. Klubben kommer framöver att bedriva all sin fortsatta verksamhet i uthuslängan på andra sidan Walmstedtska gården, med start hösten 2020. Den nya byggnaden har flera utställningsrum.


Å-Husakademin

Å-Husakademin är ett samarbete mellan Uppsala konstnärsklubb och Studiefrämjandet. Kurserna genomförs i konstnärsklubbens vackra lokaler eller i konstnärernas egna ateljéer. Kursledare är välutbildade konstnärer med stor pedagogisk erfarenhet.

AKTUELLA KURSER