KKV-Sörmland

Andra platser

11-26 januari 2014Vernissage

lördag den 11 januari kl 12 - 17. Öppet: onsdag- fredag kl 12 - 16, lördag - söndag kl 12 - 17.

Fem konstnärer, medlemmar i KKV-Sörmland samlas i en gemensam utställning kring temat Andra Platser. Temat tolkas både två och tredimensionellt med hjälp av olika medier. Utställningen är en utbytesutställning mellan KKV-Sörmland och UKK.

George Badawi

Katarina Divander

Mita Lundin

Ulrika Tallving

Carl G Torstenson