Konst som läkande kraft/empowerment

Temautställning

Måleri, skulptur

27 april – 12 maj 2019VERNISSAGE 27 april kl. 12–16

Öppettider: ons–fre kl. 15–19, lör–sön kl. 12–16. Visningar i samarbete med Studiefrämjandet.

Sedan november 2016 har ett konstprojekt bedrivits i samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) och konstnär Ingvar Staffans.

Projektet riktar sig till ensamkommande flyktingar/ungdomar med afghansk bakgrund som remitterats till ETP. Tanken med projektet är att skapandet ska erbjuda en upplevelse av meningsfullhet och ett fokus på något som helt bryter vardagsmönstret – att ge en grund för att bättre hantera och parera de svårigheter som ungdomarna möter i sin utsatta situation.  

I utställningen deltar bland andra Elias Payam som nyligen uppmärksammats i media. Elias Payam riskerade utvisning på grund av ett felaktigt pass som den afghanska ambassaden utfärdat.

Ledare för projektet är psykiatriker Manuel Fernandez. Första året drevs ”Konst som läkande kraft” som ett pilotprojekt och sedan 2018 har det finansierats av Socialstyrelsen.

I denna artikel i Uppsalatidningen (2017-09-07) finns mer info om projektet.