Konst som läkande kraft

19 augusti-3 september 2017



VERNISSAGE 19 augusti 12-16

öppet, lör-sön 12-16, ons-fre 15-19, visning vardagar kl.17, helger kl.14

Konst som läkande kraft.

Konstnär Ingvar Staffans har tillsammans med Enheten för Transkulturell Psykiatri (ETP) genomfört ett första steg i ett delprojekt där skapande/konst utvärderas som en möjlig positiv faktor i läkningsprocessen vid trauma. Initiativtagare till projektet är överläkare Manuel Fernandez vid ETP.

Målgruppen är traumatiserade ensamkommande ungdomar med afghansk bakgrund men flera är uppvuxna i Iran. Samtliga har samtidigt fått vård i form av samtal och andra aktiviteter vid traumaenheten.

Sedan november 2016 har en grupp på fem ungdomar skapat konst i Ingvar Staffans ateljé vid ett tillfälle per vecka. Redan här kan sägas att kreativiteten överträffat alla förväntningar och att det konstnärliga resultatet i sig ger en anledning till att besöka utställningen. Flera av konstnärerna kommer att närvara vi vernissagen, tillfälle finns att diskutera med dem och få ta del av deras upplevelser av att vara flyktingar men också vad som händer när man blir inspirerad av att skapa.