Sergio Perea Jerez

"FORM"

Skulptur och måleri

2-17 april 2016 2016VERNISSAGE 2 april 12-17

Öppettider: ons-fre kl 12-16, lör-sön kl 12-17 Visning kl 14 vid öppethållande

FORM

Skulptur och måleri

Ett sökande eller förnimmelse av hur världen hänger ihop, vi bär det inom oss alla och

ibland får det en fastare form i en tanke, känsla eller insikt. Att skulptera eller måla är

för mig ett sådant sökande.

www.sergiopereajerez.se