AnnaKarin Svensson

"Renässans"

Databearbetade fotocollage

15-30 november 2014



Vernissage 15 november 12-17

Öppettider: ons-fre kl 12-16, lör-sön kl 12-17

”Renässans”
Databearbetade fotocollage

”Jag har arbetat med egna foton och gamla renässans målningar till nya bilder genom collage och bearbetning i Photoshop. Jag har sökt renässansens uttryck i mina bilder och försökt behålla den textila dimensionen.  Bilderna är sedan tryckta på textil.”