ANNE DAFTLER

1–16 september 2018VERNISSAGE 1 september kl. 12–16

Öppettider: ons–fre kl. 15-19, lör–sön kl. 12–16.

”I den här utställningen har jag velat uttrycka det som dels är sprött, skört och lite slumpartat, dels det som tynger. Kanske är det tydligast i dopfunten med skärvor av sönderslagen stengodskeramik i en armerad betongkappa.

I spannet däremellan kan man hitta former och föremål som ibland fått en stram, styrd tyngd och ibland fått en form som leran och tillfället bestämt.”

Anne Daftler