KATRINA LOELV

"Platsen och minnet"

Målningar och texter

15 - 30 oktober 2016VERNISSAGE lördag 15 oktober kl.12-16

NYA ÖPPETTIDER: Onsdag–fredag 15-19, Lördag-söndag 12-16, Visningstid 17.00 på vardagar 14.00 på helger

Platsen är bärare av minnen.

Den ropar efter mig.

Där finns jag i en annan tid, en tid som platsen minns.

Om jag står här nu, kan jag förnimma mig själv då, i en annan tid på en plats som är jag.