KONSTEN ATT INTA ETT HUS

13/ 9 - 27/9 2020Öppning 13 sept kl 14.00

Öppettider: ons–fre kl 14–18, lör–sön kl 12–16

Konsten att inta ett hus

Galleri 1 & 2

Med vitt skilda uttryck, format och material manifesterar medlemmarna i Uppsala Konstnärsklubb konstens möjligheter och glädje över att gemensamt inta det nya huset!

Utställningen ”Konsten att inta ett hus” samlar i en tät och komprimerad form nästan 80 lokala konstnärer i Galleri 1 och 2. Gemensamt för utställarna är att de själva eller med assistans har kunnat bära sina verk in i huset. Detta kan ses i utställningen liksom den mångfald av konstnärer som representeras.

I det historiska Kulturkvarteret Walmstedtska har under det gångna året huset på gården transformerats till ett samtida och samlat rum som ger plats för utställningar, konstnärliga uttryck och spännande verksamheter. Här möts allmänheten och konstnärerna.

Välkomna!

Visningar i samarbete med Studiefrämjandet