Meline Höijer Schou

Pop Up store

13/8-28/8 2016Meline Höijer Schou

VERNISSAGE 13 augusti 12-16

Öppettider: Onsdag-Fredag 16-19 Lördag- Söndag 12-16 Visning kl 14 vid öppethållande

POP UP STORE

En utställning

En affär

En fusion

Om att undersöka roller, förväntad identitet, maktpositioner samt att tillgängliggöra såväl konsten
som dess rum.

 

www.melineart.com/#!seconds/cyuu