Moa Lönn

Reconstruction Site

Skulptur & Animation

15-30/3 2014Vernissage

Lördag den 15 mars kl 12 -17, Öppet: onsd - fred kl 12 - 16, lörd - sönd kl 12 - 17

 

I utställningen ”Reconstruction Site” undersöker Moa Lönn platser hon tidigare bebott. Lägenheter, hus och bostäder rekonstrueras till tredimensionella modeller ur konstnärens eget minne. Genom att varsamt fingra upp leran och bygga rummen där hon befunnit sig finns möjlighet att återblicka och reflektera över hur vi blivit de vi är och hur vi formats av de platser där vi lever. Animationens berättande kretsar kring upplevelser och omständighter som tagit plats i dessa rum.

Inbjudan:

I galleri 1 i mars bjuder konstnären Moa Lönn in publiken till möjligheten att rekonstruera de rum och lägenheter som de själva bott i. Genom samtal med konstnären och med dina minnen som grund bygger Moa Lönn i lera upp en modell av din tidigare bostad. Besökarnas återberättade och rekonstruerade boplatser kommer att ingå i projektet ”Reconstruction Site.” Under utställningsperioden fylls rummet med människors tidigare bostäder och hem. Arbetet pågår under galleriets öppettider.