Teymor Zarré

Fotokonst

5-20/4 2014Vernissage

Lördag den 5 april kl 12 -17, Öppet: onsd - fred kl 12 - 16, lörd - sönd kl 12 - 17

 

En annan sida av verkligheten,

– att fånga vardagslivet med hjälp av kameran.