Ung salong 2018


Ung salong 2018 äger rum 8 juni–22 juli 2018 på Walmstedtska gården i centrala Uppsala: i Galleri 1, Å-huset och ute på gården. Salongen är jurybedömd och är öppen för verksamma konstnärer, eller konstnärer under utbildning, med anknytning till Uppsala län.
Sista ansökningsdag är 20 maj.

>> Här laddar du ner ansökningsblanketten.

———

Vem kan söka?
Du som är 18–35 år och är verksam i, bosatt i eller på annat sätt har anknytning till Uppsala län. Både enskilda konstnärer och grupper, där samtliga deltagare uppfyller kriterierna, är välkomna att söka.

Sista ansökningsdag
20 maj 2018.

Hur går urvalet till?
Salongen är jurybedömd. Jury för Ung salong 2018 är Ashik Zaman och Koshik Zaman, grundarna och duon bakom nättidningen/konstplattformen C-print, samt Katarina Sundkvist Zohari och Nito Vega från Uppsala Konstnärsklubb. Besked om juryns beslut skickas senast den 25 maj per e-post.

Anmälningsavgift
100 kronor, insättes senast 20 maj, på plusgiro: 226333-3. Ange ditt namn på inbetalningen.

Ansökan
Ansökan görs på blankett och skickas till ungsalong@uppsalakonstnarsklubb.se senast 20 maj 2018. Den kan även skickas till Uppsala Konstnärsklubb, Vattugränd 2, 753 10 Uppsala. Bifoga bilder/filmer/skisser/URL:er för webbaserade verk och eventuellt en kort beskrivande text.

Ansökningar bör inte överstiga 10 MB tillsammans med bifogade filer. Större filer kan skickas via www.wetransfer.com. Inga konstverk ska skickas med ansökan.

Ansökan får innehålla max tre verk som inte får vara äldre än två år. Vi välkomnar särskilt verk som kan placeras utomhus. Prisuppgifter som lämnas i ansökan är bindande. Eventuell försäljning sköts direkt mellan konstnär och köpare där Uppsala Konstnärsklubb inledningsvis är behjälplig med kontakter.

>> Här laddar du ner ansökningsblanketten.

Villkor för antagna konstnärer
Antagna verk lämnas in till Uppsala Konstnärsklubb före 3 juni. Deltagare står för transport till och från utställningslokalen. Antagna konstnärer står även för eventuell utrustning, teknik och material som krävs för visning och ansvarar för att antagna verk görs färdiga att visas. Utställningsersättning enligt MU-avtalet utgår.

Kontakt och info
Sara Linderoth, Uppsala Konstnärsklubb, 070-534 84 58
ungsalong@uppsalakonstnarsklubb.se

Ung salong 2018 arrangeras av Uppsala Konstnärsklubb i samverkan med Region Uppsala och Uppsala kommun.