Barnens Å-hus


Barnens Å-hus startades och drivs sedan september 2017 av konstpedagogerna Elisabeth Bucht och Magnus Haag. Det innefattar konstnärliga verkstäder för ”barn och alla som varit barn”.

Varje lördag kl 11–15 har vi drop in-workshops där vi erbjuder olika konstaktiviteter och där arbetar med olika tekniker och material. På torsdagskvällar driver vi, tillsammans med Teater Aros, konst- och dramasamarbetet ”Vilka bor här?”.

Vår verksamhet gästas även frekvent av olika konstpedagoger som bjuder på sina favoritkompetenser. Barnens Å-hus aktiviteter är alltid kostnadsfria, tack vare projektstöd från Uppsala kommun och UKK:s goda vilja. Vi arbetar för mångfald och med inspiration från Reggio Emilias filosofi.

Mer om oss hittar du här:
FB: Barnens Å-hus
Instagram: @barnensahus

Lokalen  där Barnens Å-hus håller till rymmer även andra aktiviteter för barn och unga. Exempelvis används lokalen regelbundet av Jekaterina Pertofts dockteater: www.marielundsdockteater.se.