Om Uppsala Konstnärsklubb


Historia

Uppsala Konstnärsklubb bildades 1955. Syftet var främst att skapa en mötesplats för diskussioner och samvaro med likasinnade, men också att tillsammans kunna förbättra förhållandena för konstnärer i Uppsala.

Med åren har UKK blivit en omistlig del av Uppsalas konstliv. Särskilt viktig är klubbens roll som informationskanal i båda riktningarna – vi konstnärer når lättare varandra och kan med större tyngd tala med politiker och allmänhet, och den som vill nå konstnärerna hittar dem lätt genom UKK.

UKK förfogar för närvarande över två lokaler på Walmstedtska gården: Galleri 1 i hörnet av Sysslomansgatan och St Olofsgatan, samt Å-Huset med ingång från gården.

Galleri 1, Sysslomansgatan 1, där medlemmarna har företräde, drivs av UKK och tillkom 1969. Från och med våren 2010 erbjuder Uppsala Konstnärsklubb ett omfattande kulturellt program i Å-Huset i Walmstedtska Gården.

UPPSALA KONSTNÄRSKLUBB MATRIKEL 2017
Läs mer i matrikeln om konstnärsklubbens historia med en kulturhistorisk text av Marit Jonsson, förord av Sten Bernhardsson, kulturdirektör och med en presentation av föreningens medlemmar. Redaktion: Eva Björkman, Bodil Gellermark och Gunnar Staland. Grafisk form: Gunnar Staland. Med stöd från Region Uppsala och Uppsala kommun.

Se matrikeln här >>> Uppsala Konstnärsklubb Matrikel 2017