Vill du söka medlemskap i UKK?


2019 års ansökningsperiod är nu avslutad.

2019 års ansökan är öppen 1–15 september. Du kan både mejla in och posta din ansökan. Mer info om förfarandet finns på ansökningsblanketten som laddas ner via den här sidan.

Behöriga att söka medlemskap är yrkesverksamma konstnärer bosatta i Uppsala län. Sökande ska kunna uppvisa minst fem års dokumenterad yrkesverksamhet under de senaste tio åren.

Till yrkesverksamhet räknas:

  • Konstnärliga högskolestudier.
  • Separata utställningar i professionella sammanhang.
  • Jurybedömda utställningar med urval gjort av sakkunniga.
  • Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum.
  • Offentliga gestaltningsuppdrag.
  • Medlemskap i annan konstnärsorganisation (svensk, utländsk eller kooperativ).
  • Annan dokumenterad konstnärlig verksamhet som inte faller inom ramen för punkterna ovan, t.ex. konsultuppdrag, projektmedverkan och pedagogiska uppdrag.

Till ansökan ska handlingar bifogas som verifierar åberopad utbildning och yrkesverksamhet. Det kan exempelvis vara kopior på examensbevis, intyg, utställningskataloger, webblänkar, diplom eller artiklar.

Ansökningsblanketten ska också kompletteras med en sammanställning över åberopa utbildning och konstnärlig yrkesverksamhet samt tre arbetsprover.

Sökande som avlagt en femårig konstnärlig examen högst fem år före ansökningstillfället behöver inte styrka sin yrkesverksamhet, eller bifoga sammanställning av meriter, men ska bifoga en kopia på sitt examensbevis samt tre arbetsprover.

Tyngdpunkten vid invalet av ny medlem görs utifrån dennes meriter. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Det står konstnär fritt att söka inträde flera gånger.

Vid frågor om antagningen kontakta oss på kontakt@uppsalakonstnarsklubb.se eller telefon 079-335 89 85.