Galleri 1 & 2


Galleri 1 & 2 är Uppsala Konstnärsklubbs eget galleri. Här visas framför allt konst av klubbens medlemmar.

28/11-20/12

Homo Ludens & Fyra nya

Margareta Fundelius & Amanda Selinder, Cecilia Tjärnberg, Charlotte Melander, Ida LindgrenGalleri 1
Homo Ludens
MARGARETA FUNDELIUS
Måleri, grafik, skulptur
28 november – 20 december 2020

Arbetstitel under det senaste året har varit ”Den sista leken”, som anspelar på tankar kring tid, lust, miljö och Margaretas egen ålder, från barnlek till vuxenlek i form av konstskapande. Inspiratörer är bland annat några gamla plastleksaker. Plast, ett material kanske på väg bort, som gett mycket glädje men nu ofta är en källa till förtvivlan.

 

Galleri 2
Fyra nya
AMANDA SELINDER
CECILIA TJÄRNBERG
CHARLOTTE MELANDER
IDA LINDGREN
Textil, fotografi, metall och skulptur

28 november – 20 december

Amanda Selinder, Cecilia Tjärnberg, Charlotte Melander, och Ida Lindgren är alla nya medlemmar på Uppsala Konstnärsklubb. I denna utställning möts textil, fotografi, metall och skulptur i Galleri 2.

Om konstnärerna:
Ida jobbar med film, foto, text och installation. Relationen mellan bilden och språket är central och hon kombinerar gärna befintligt material med egna iscensättningar.
Hon undersöker barns subjektskapande, hur makt manifesterar sig i samhällets olika rum och hur det tar sig uttryck i våra kroppar.

Charlotte är konsthantverkare/konstnär som brinner för hantverket och metallernas möjligheter och hon håller envist fast vid traditionella tekniker och äkta material. De ibland något upprepande momenten i tillverkning blir som en möjlighet till meditation i process och färdigt objekt. Handens arbete bidrar till att alla ingående delar blir lite annorlunda och individuella och en naturlig skevhet framträder.

Cecilia arbetar med rumslig gestaltning och skulptur genom kontemporär digital och fysisk craft. Teman som behandlas i verken är idéer kring trygga rum, mental hälsa, social gemenskap och utanförskap.

Amanda är bioart/textilkonstnär och jobbar med naturliga processer som förändras över tid. Oftast undersöker Amanda levande organismer såsom slemsvampar och biofilm (ett cellulosabaserat material producerat av bakterier) i relation till naturliga pigment och textila material. Amanda jobbar även med ikat-vävning som är en teknik där varpen knyts och färgas innan den monteras i vävstolen.

Öppettider: ons-fre 15-19, lör-sön 12-16

I samarbete med Studiefrämjandet Uppsala.