GALLERI 1

22.09.10 - 22.10.02  

Anna Löwdin

Skulpturer i marmor, alabaster och travertin


2022.09.10 - 2022.10.02

VERNISSAGE 10/9 12-16

Foto: Maria Löwdin

Skulpturer

i marmor, alabaster och travertin


Skulpturerna i utställningen, från de mer föreställande torsos till de abstrakta formerna, 

har en gemensam grund - människokroppens hållning.


Hållning kan ha många innebörder. Inte bara kroppsställning utan även attityd, karaktär, stadga eller inställning. Värdeladdade ord som berättar om hur en människa förhåller sig till sin omvärld. 


I dessa stenar finns ett sökande efter ett lugn, där skulpturens plats i rummet ska vara självklar men inte undfallande. Det behöver inte betyda att de har en stolt resning eller kaxighet. Tanken och känslan är snarare ett försök att finna och uttrycka en samlad kraft för att kunna möta en alltmer oroande värld.