GALLERI 2

22.09.10 - 22.10.02  

Regina Mucwicki Mabrouk

Min Väv – Min Värld


2022.09.10 - 2022.10.02

VERNISSAGE 10/9 12-16

Foto: Amir Mabrouk

Regina Mucwicki Mabrouk, Uppsala
Född 1960 i Hedesunda

Hon har en mångårig erfarenhet av bildvävning. Där konstnären och hantverkaren är en och samma person. Det är en långsam skapandeprocess och hon beskriver att den är viktig och får ta sin tid. Det är här nya idéer och bilder föds då hon inte använder sig av förlagor eller kartong. Under arbetet med en bild kan hundratals idéer dyka upp som med tiden konkretiseras till den färdiga bilden. Innehållet är viktigt, att det finns något budskap som berör och en estetisk bild som kan fungera utanför sitt sammanhang.

Många av hennes verk ingår i en kontext där människan står i centrum som tex i olika projekt som renovräkning, det mångkulturella samhället och religionsdialog.
Hennes tidigare motiv präglades av platser, händelser och naturmotiv.
Det som inspirerar mest är naturens skönhet med alla små och stora mirakel men också formen på vardagliga ting som en mugg, krukor på rad, dalahästar och kalligrafi.
Förutom bildvävning har hon på senare tid utvecklat en teknik som hon kallar textil mosaik. Bilden formas av vävda kvadrater och trianglar, blir oftast abstrakt där geometriska former i många färger och nyanser blir till en helhet av harmoni och balans. Här är geometrin och komposition viktiga som i "Hösten" den första delen av sviten Årstiderna. Ett annat exempel är "Kvinnorna kring profeterna", ett konstprojekt om religionsdialog.

Utställningen ”Min Väv - Min Värld” på Galleri 2 visar ett tvärsnitt av Regina Mucwicki Mabrouks konst.
Bildvävar och textil mosaik i större och mindre format.
Fragment från olika konstprojekt.