GALLERI I & 2

RUSMUS 2022

Young Contemporary Art

Temporary spaces


2022.05.14 - 2022.06.05

VERNISSAGE 14/5 12-16

Bild: Affisch RUSMUS Temporary Spaces

Konstnärer i utställningen: Tova Jertfelt, Martina Jostrup, Sara Kallionen, Emilia Sundqvist.

Curator: Alba Folgado

Projekt- och konstnärligaledare: Nito Vega, Katarina Sundkvist.



Utifrån det tidigare utforskandet av det offentliga rummet använder RUSMUS begreppet ”Temporary Spaces” som ett paraply-tema för utvecklandet av ett interdisciplinärt program. Genom att röra sig mellan idéer om tillgängligheten i det offentliga rummet, dess gränser, sociala karaktär, användningsområden, föränderliga status – eller till och med behovet av att etablera en personlig och introspektiv relation till det – svarar de inbjudna konstnärerna på temat och presenterar sina verk i en mångfald av format och på olika platser.

 

Rum kan beskrivas som ett fysiskt område i vilket kroppar, handlingar och liv strålar samman och där gränserna mellan dessa är flytande. Mer specifikt – och i fråga om det ”offentliga” rummet - kan det beskrivas som en plats som är öppen och tillgänglig för människor. Det kan handla om platser som är neutrala (så som en strand), statlig (exempelvis ett bibliotek) eller urban (så som ett torg). Men är dessa offentliga rum verkligen tillgängliga? Privatiseringar och diskriminerande politik förvandlar konstant det offentliga rummet och begränsar nyttjandet av platser för många. Dessutom är de fysiska och juridiska strukturer som definierar det offentliga rummet inte beständiga. Detta försvårar möjligheten för långvariga samtal, konstruktioner och utbyten om och kring dessa utrymmen. Därmed syftar detta projekt till att belysa hur det offentliga rummets temporära karaktär präglar socio-politiska relationer och reflektera över hur vi kan påverka dessa utifrån ett konstnärligt perspektiv.

 

Varje intervention, utställning och konstverk erbjuder ett eget sätt att förhålla sig till idén om ”Temporary Spaces”. Vissa bidrar med ett kritiskt perspektiv på samtida gentrifieringsprocesser som hindrar människor från att knyta an till skogen – som i stället tvingas växa inomhus. Andra bidrar med en jämförelse mellan kulturer och problematiserar dess olika förhållningssätt till genus och sociala etiketter utifrån en särskild plats. Vi kan även möta ruinerna efter det som kvarstår när förvandlingar sker, vilket frammanar elden som en symbol för motstånd och handlingskraft. Det är till och med möjligt att finna spår efter en återkommande färdväg, ett minne av en plats, en tid, en gest, en rörelse, en berättelse, förkroppsligandet av offentliga aktioner, en omstörtande scenografi. Allt detta sammanställs för att berätta historien om de platser vi vill bo.


RUSMUS är ett forum för ung samtidskonst som fokuserar på att stötta och guida konstnärer som är i början av sina karriärer, och samtidigt stärka deras band till Uppsala och Region Uppsala. Ett lika viktigt mål för RUSMUS är att demokratisera tillgången till konst genom att utveckla en serie interventioner och tillfälliga utställningar i det offentliga rummet. Projektet består av två olika delar: ”RUSMUS Stationär”, som utvecklar konstnärliga interventioner (inomhus och utomhus); och ”RUSMUS Mobil”, ett offentligt program som verkar för konstnärliga undersökningar i det offentliga rummet.

 

RUSMUS 2022 – Temporary Spaces drivs av Uppsala Konstnärsklubb i samarbete med Uppsala Kommun, Region Uppsala, Uppsala Konstmuseum, med flera.