Å-HUSET  UTSTÄLLNINGAR 2017

Ali Ardalan

"Ingen plats för drömmar"

Måleri, mixed media

7 januari-22 januari

Jag är född 1985 i Iran och utbildad i konst vid Teherans universitet. Mina tavlor är en undersökning av efemära visuella relationer omkring oss eftersom vi är omgivna och ännu mer bombarderade med bilder i vår postmoderna värld som är en integration av hastighet och glömska. I mina målningar granskar jag gränsen mellan glömskan och minnet samt en berättelse rekonstrueras som har försvunnit med ökad hastighet i förfluten tid. Konsten, för mig, är en möjlighet att ta avstånd från den existerande verkligheten, i syfte att få ett nytt perspektiv.

EXIst

Ett ord och bildprojekt med unga asylsökande.

Under ledning av konstnärerna Kajsa Haglund och Ali Ardalan med stöd av kultur och bildning, region Uppland.

28 januari- 5 februari

De har arbetat på två boenden för ensamkommande ungdomar i åldrarna 16-18 år. Både flickor och pojkar.

Ett boende i Östhammar och ett boende i Uppsala.

EYE TALK 2 Textil Dialog

JETTE CLOVER, Antwerpen,

KATRIINA FLENSBURG, Uppsala

18 februari - 5 mars 2017

Den första “Eye Talk” utställningen av Jette Clover och Katriina Flensburg ägde rum i oktober 2015 på textilfestivalen OEQC i Maastricht, Holland. Planerna att visa utställningen med sina 20-tal större verk i ett flertal länder fick ställas in när arrangören lät meddela att Katriinas samtliga verk hade försvunnit från utställningslokalen i sitt emballage före återtransport.
Kollegialt stöd var nödvändigt och avgörande för Katriinas återgång till sitt skapande efter förlusten. Jette Clover initierade “Eye Talk 2” med arbeten i mindre skala. Processen skedde över internet. Konstnärerna turades om att e-posta bilder av sina arbeten till varandra för en visuell respons. Utbytet har resulterat i 24 verk av affisch-storlek. Dessa presenteras tillsammans med ett större verk från varje konstnär.


www.jetteclover.com
www.katriinaflensburg.se

KONSTNÄRER FRÅN NYNÄSHAMN

Olivera Savic Popovic, Anna Kraft, Lisa Trägårdh, Margaretha Eriksson Abenius

11-26 mars

Olivera Savin Popovic   

Både idéen och innehållet bygger på motsatser: plus och minus, makro och micro, sanning och lögn. Tystnad, vithet, ljus, mörker, tyngd, lätthet, hårdhet, mjukhet är vad jag strävar efter att uttrycka genom mina skulpturer. Det rena, enkla och reducerade formspråket är mitt slutmål. Arbetet som utforskar kontrasterna kan leda oss till fundamentala tan- kar om livet och om möjligheter och förutsättningar att göra livsavgörande val.


Anna Kraft 

www.annakraft.se   När jag målar låter jag mig inspireras av natur och drömmar men också av måleriet självt. Under arbetets gång skapas abstrakta former och förnimmelser av objekt i ett slags inre landskap. Jag målar både med olja och akryl och använder mig av skiktmåleri. Varje lager lämnar en glipa till nästa lager. Transparenta former, tankar och idéer blir synliggjorda men inte klart uttalade. En annan värld blir möjlig.   www.annakraft.se


Lisa Trägårdh    

Jag arbetar mestadels med lergods- leran. Drejar bruksformer i mindre serier och använder mej av lergodslerans färgområden med infärgade engober och glasyrer med enkel eller ingen dekor. I mina större byggda keramiska former är den samlande kärlformen ofta utgångspunkten, vare sig den är öppen som i de större faten eller sluten i mer skulpturala former. I dessa arbeten använder jag ibland bränntekniker som svartbränning och rakubränning för att ge formen sitt slutliga och individuella uttryck.


Margaretha Eriksson Abenius www.margarethaeriksson.abenius.se Jag arbetar mest med olika textila tekniker som tryck, måleri, tovning, broderi mm och rör mig i gränslan- det mellan konst och konsthantverk. Blandar gärna olika tekniker och prövar mig fram tills jag hittar intres- santa lösningar och uttryck. Själva undersökandet är en viktig del av den konstnärliga processen, jag gillar när jag inte helt kan förutse hur det ska sluta och jag återkommer gärna till somliga idéer och teman gång på gång. Jag återanvänder ofta och gärna material som i sig självt har något att berätta. Bilderna och objekten handlar om stort och smått, en fågel, en tröja, ett hål i isen, svarta hål och själar…

ACKUMULATIONER

den sakrala förgängligheten en arbiträr encyklopedi

NITO VEGA

5-14 april

Ackumulation är en utställning om förgängelse. Vår tingsfixering är en meningsfull metafor för vår tid, den påminner oss om vår besvikelse över vårt förflutna och symboliserar vår rädsla för framtiden.


Ackumulationerna blir en arbiträr encyklopedi över det mest personliga och det mest banala. Högt blandas med lågt. I ackumulationerna är allt jämlikt. Förgängelsen gör oss jämlika.


Den återskapande processen blir en rituell handling. Därför kombineras utställningen med en workshop för barn och vuxna med barnasinnet i behåll där man får undersöka och återskapa egna ting, egna ”ackumulationer” av olika upphittade och samlade föremål.


Nito Vega


Skrot och korn

Objekt av Birgitta Avholm

Curator Natasha Dahnberg OBS! 

22 april - 7 maj  Invigning med gästmusikern Girilal Baars

Birgitta Avholm är ridlärare, konstsamlare och en känd kulturpersonlighet i Uppsala. Birgitta målar, skulpterar och jobbar med installationer. För utställningen på Å-huset har jag valt att visa hennes objekt. I sina verk använder konstnären blandade material som sten, järn, plast, trä eller ready-made. Birgitta har under flera år köpt olika (som hon själv säger) onödiga saker på bondauktioner och som hon sedan använder för att gestalta sina idéer. Resultatet av hennes skapande blir uttrycksfulla och humoristiska skulpturer eller snarare objekt, som jag skulle karakterisera som inspirerade av nouveaux réalistes och framför allt Jean Tinguely, där hon fullt ut använder ”poetisk återvinning av urban, industriell och medial verklighet”, deklarerad av Pierre Restany i ”40° above Dada”. Som neorealisterna själva återkopplar Birgitta Avholm sina idéer till dadaistisk tradition, men på ett helt nytt och originellt sätt. Hennes konstnärskap visar hur en människa som bor på landet både inkluderar och härmar hundraåriga urbana konsttraditioner.


Jag frågar mig ofta: Var ligger gränsen mellan en professionell konstnär och en amatör, och hur definierar man begreppet professionell? Vad gör en passionerad skapare till en professionell konstutövare: skolan, de timmar som man lägger på sitt arbete i ateljén, antalet offentliga utställningar eller ngt annat? Jag har inte något enkelt svar. Därför vill jag curera en utställning med Birgitta Avholm på Å-huset under våren 2017.


Välkomna
Natasha Dahnberg
Curator

MAJ-SIRI ÖSTERLING resor......

från Tornedalen till Languedoc via Hanoi, Fez, Istanbul och Venedig

13 -21 maj

Konstbok med orginalmålningar av Maj-Siri Österling och dikter av Staffan Noreús

Visas och presenteras med recitation på Å-Huset


Transience International drawing exhibition

Konstnärer: Witte Wartena, Gijs Weijer, Sebastiaan Schlicher, Jonas Liveröd, Laura Bruce, Anastasia Savinova

27 maj-11juni

Laura Bruce, Berlin /www.laura-bruce.com

Jonas Liveröd, Ågårdskvarn www.jonasliverod.com

Anastasia Savinova, Umeå www.anastasiasavinova.com

Sebastiaan Schlicher, Amsterdam www. sebastiaanschlicher.nl

Witte Wartena, Berlin www.wittewartena.nl

Gijs Weijer, Uppsala www.gijsweijer.com


Transience är en resande utställning.

Efter transience 1 som tog plats i Berlin kommer transience 2 nu till Uppsala.

De två holländska konstnärerna / kuratorerna Witte Wartena och Gijs Weijer gick under 80-talet på en teckningskurs på ett zoo i Amsterdam. Inte helt osannolikt kom dom senare att gå på samma konsthögskola (AKI/Artez) i Enschede.

Wartena och Weijer tog examen i slutet av 90-talet.

Efter några år tillbaka i Amsterdam flyttade Wartena till Skottland och Weijer till Sverige.

Att bo i ett nytt land var inspirerande för båda konstnärerna. När dom träffades igen för ett par år sedan bestämde dom sig

att anordna en resande grupputställning på sina nya bostäder i Berlin och Uppsala.


Till utställningarna har dom bjudit in fyra tecknande konstnärer, dessa kommer från Sverige, Tyskland och Holland.

Detta är konstnärer som dom känner viss konstnärlig anknytning till.

Några har dom lärt känna nyligen och andra känner dom sen tidigare från konsthögskolan.

Alla deltagande konstnärer fick i uppdrag att skapa tre nya teckningar med bläck på papper med en valfri extra stödfärg.

Alla teckningar i utställningen har tema “förgänglighet”.

Alla vi stora och små lämnar spår som försvinner med tiden.

Syftet med utställningen är att inspirera och därmed bidra till ny utveckling.

Konst som läkande kraft

19 augusti-3 september

Konst som läkande kraft.

Konstnär Ingvar Staffans har tillsammans med Enheten för Transkulturell Psykiatri (ETP) genomfört ett första steg i ett delprojekt där skapande/konst utvärderas som en möjlig positiv faktor i läkningsprocessen vid trauma. Initiativtagare till projektet är överläkare Manuel Fernandez vid ETP.


Målgruppen är traumatiserade ensamkommande ungdomar med afghansk bakgrund men flera är uppvuxna i Iran. Samtliga har samtidigt fått vård i form av samtal och andra aktiviteter vid traumaenheten.


Sedan november 2016 har en grupp på fem ungdomar skapat konst i Ingvar Staffans ateljé vid ett tillfälle per vecka. Redan här kan sägas att kreativiteten överträffat alla förväntningar och att det konstnärliga resultatet i sig ger en anledning till att besöka utställningen. Flera av konstnärerna kommer att närvara vi vernissagen, tillfälle finns att diskutera med dem och få ta del av deras upplevelser av att vara flyktingar men också vad som händer när man blir inspirerad av att skapa.

PENJA HESSELBÄCK DISKREPANSER

9 – 24 september

DISKREPANSER


En diskrepans är en avvikelse, en brist på överensstämmelse eller avsaknad av samband. I den här utställningen av fotografier från olika delar av världen ackompanjerade av citat av svenska politiker är diskrepans något som uppstår då det som sägs inte nödvändigtvis ger betraktaren samma bild som det som syns.

MICHEL ÖSTLUND

JAG OCH MARTIN LUTHER

Curator och ljussättning: Florence Hermansson 30 september - 15 oktober

I oktober är det femhundra år sedan Martin Luther spikade upp sina teser i Wittenberg och protestantismen gjorde sitt intåg i Europa. Luther gick till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan. Främst kritiserade han maktlystenheten och inskränktheten – som han ansåg inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal.

Femhundraårsminnet uppmärksammas som sig bör över hela Europa. I skuggan av Uppsala domkyrka ställer konstnären Michel Östlund genom sin konst och installation frågor anpassade till vår tid. Hur är det moraliska förfallet idag, i och utanför kyrkan? Hur söker och hur får den enskilda människan nåd och förlåtelse?
Besökaren ombeds ta kontanter med sig.

PAULA VON FREYMANN

Visar sin retrokeramik och andra konstigheter

21 oktober - 5 november

Paula Von Freymanns keramik är uppskattad av många människor och nu får vi äntligen chansen att se valda delar ur hennes stora produktion på Walmstedtska gården. Platsen där en stor del av hennes produktion tillverkades, men också arena för en sorglig följetong med stämningar och offentliga bråk som fick sin kulmen i en vräkning för några månader sedan. Kom och upplev ett unikt konstnärskap.

DENIS STEEN

Under resans gång

Träsnitt1

1 - 26 november

Utställningen består av ett 20-tal träsnitt vilka är utförda under det gångna året. Bildernas ursprung är små spontana teckningar som bearbetats i dator. Teckningarna är baserade på minnesbilder från naturen. Många av träsnitten är kvadratiska och tryckta från två plattor i svart färg. Utställningens titel, Under resans gång, symboliserar en pågående process utan slut.

Väntar mig

Medlemmar ur Uppsala Konstnärsklubb

Curator: Linda Wallenberg

2 - 17 december

Utställningen tar utgångspunkt i platsen, Walmstedtska gården. I Väntar mig leder konstverken oss vidare från 1860-talets borgliga hem in i ett annat; ett hem med en mer mångbottnad och öppen betydelse. Här möts natur och kultur, utopi och förlust, människans glädje och rädslor – inre och yttre världar. Här lyfts tankar kring vad ett hem är, och vad eller vem som väntar oss. 

Vi möter konstnärer från olika generationer, med olika erfarenheter, som arbetar med en stor spännvidd av material och tekniker.


I utställningen visas verk av Natasha Dahnberg, Christian Due, Elin Forssell, Elisabet Hermodsson, Anders Rönnlund och István Varga, alla nuvarande eller tidigare medlemmar i Uppsala Konstnärsklubb.